hotline tư vấn

Chính sách vận Chuyển & Giao hàng

Khi giao hàng cho quý khách là phải là xe tải co logo...

Tài Khoản Thanh Toán

Chương Trình ưu đãi khi quý khách đặt hàng trên...

ƯU ĐÃI ĐẶT HÀNG

Nhà Máy Tân Á Đại Thành Cung ứng Giá Tốt Nhất....

máy năng lượng mặt trời 150l PLA tấm phẳng

Giá bán: 13,300,004 đ Giá niêm yết: 16,950,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 150lít ϕ70-10

Giá bán: 7,600,004 đ Giá niêm yết: 10,540,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

máy năng lượng mặt trời 220l PLA tấm phẳng

Giá bán: 17,500,006 đ Giá niêm yết: 22,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 180lít ϕ70-12

Giá bán: 9,050,003 đ Giá niêm yết: 12,390,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

máy năng lượng mặt trời 300l PLA tấm phẳng

Giá bán: 21,000,004 đ Giá niêm yết: 26,450,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 210lít ϕ70-14

Giá bán: 10,450,084 đ Giá niêm yết: 14,190,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 225lít ϕ70-15

Giá bán: 11,150,028 đ Giá niêm yết: 15,010,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -215lít ϕ58-21

Giá bán: 8,060,002 đ Giá niêm yết: 11,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 240lít ϕ70-16

Giá bán: 11,800,073 đ Giá niêm yết: 15,890,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -250lít ϕ58-24

Giá bán: 8,700,000 đ Giá niêm yết: 12,000,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 270lít ϕ70-18

Giá bán: 13,200,012 đ Giá niêm yết: 17,640,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng NL Mặt Trời Đại Thành -300lít ϕ58-28

Giá bán: 9,800,090 đ Giá niêm yết: 13,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 300lít ϕ70-20

Giá bán: 14,600,007 đ Giá niêm yết: 19,480,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 315lít ϕ70-21

Giá bán: 15,300,132 đ Giá niêm yết: 20,310,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 360lít ϕ70-24

Giá bán: 17,400,456 đ Giá niêm yết: 22,980,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Giá bán: 6,400,001 đ Giá niêm yết: 7,425,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 1.000L- SUS 304

Giá bán: 3,060,000 đ Giá niêm yết: 3,770,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 1.500L- SUS 316

Giá bán: 6,100,425 đ Giá niêm yết: 7,125,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 500L- SUS 316

Giá bán: 2,700,002 đ Giá niêm yết: 2,950,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 700L- SUS 316

Giá bán: 3,200,001 đ Giá niêm yết: 3,610,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 1.000L- SUS 316

Giá bán: 4,200,000 đ Giá niêm yết: 4,870,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 2.000L- SUS 316

Giá bán: 8,350,003 đ Giá niêm yết: 9,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 1.500L- SUS 304

Giá bán: 4,700,001 đ Giá niêm yết: 5,775,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 2.000L- SUS 304

Giá bán: 6,050,003 đ Giá niêm yết: 7,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 2.500L- SUS 304

Giá bán: 7,500,043 đ Giá niêm yết: 9,275,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 2.500L- SUS 304

Giá bán: 7,000,002 đ Giá niêm yết: 8,775,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 3.000L- SUS 304

Giá bán: 9,200,029 đ Giá niêm yết: 11,340,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 4.000L- SUS 304

Giá bán: 11,440,000 đ Giá niêm yết: 14,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 4.500L- SUS 304

Giá bán: 12,860,000 đ Giá niêm yết: 16,075,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 5.000L- SUS 304

Giá bán: 13,600,001 đ Giá niêm yết: 17,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 5.000L- SUS 304

Giá bán: 14,440,000 đ Giá niêm yết: 18,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 6.000L- SUS 304

Giá bán: 16,200,002 đ Giá niêm yết: 20,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nước inox 6.000L- SUS 304

Giá bán: 17,200,000 đ Giá niêm yết: 21,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 5000L đứng DCN

Giá bán: 11,000,002 đ Giá niêm yết: 14,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 4000L đứng DCN

Giá bán: 8,000,003 đ Giá niêm yết: 10,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 3000L đứng DCN

Giá bán: 6,200,030 đ Giá niêm yết: 8,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 10.000L CNM

Giá bán: 23,400,054 đ Giá niêm yết: 29,550,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 5.000L CNM

Giá bán: 11,000,002 đ Giá niêm yết: 14,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 4.000L CNM

Giá bán: 8,000,003 đ Giá niêm yết: 10,500,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 2.000L CNM

Giá bán: 5,400,200 đ Giá niêm yết: 6,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 3.000L CNM

Giá bán: 6,200,030 đ Giá niêm yết: 8,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 2.000L CNM

Giá bán: 4,050,000 đ Giá niêm yết: 5,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1.500L CNM

Giá bán: 4,270,001 đ Giá niêm yết: 5,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1.000L CNM

Giá bán: 2,680,029 đ Giá niêm yết: 3,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1.500L CNM

Giá bán: 3,150,001 đ Giá niêm yết: 4,100,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1000L ngang DCN

Giá bán: 2,150,002 đ Giá niêm yết: 2,790,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 700L ngang DCN

Giá bán: 1,670,001 đ Giá niêm yết: 2,060,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500L ngang DCN

Giá bán: 1,300,000 đ Giá niêm yết: 1,510,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 300L ngang DCN

Giá bán: 1,070,000 đ Giá niêm yết: 1,170,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 2000L đứng DCN

Giá bán: 3,100,002 đ Giá niêm yết: 4,320,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 1500L đứng DCN

Giá bán: 2,400,001 đ Giá niêm yết: 3,320,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 1000L đứng DCN

Giá bán: 1,700,001 đ Giá niêm yết: 2,330,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 700L đứng DCN

Giá bán: 1,260,006 đ Giá niêm yết: 1,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 500L đứng DCN

Giá bán: 1,090,000 đ Giá niêm yết: 1,290,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa 300L đứng DCN

Giá bán: 970,001 đ Giá niêm yết: 1,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1.000L Vuông

Giá bán: 2,680,029 đ Giá niêm yết: 3,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500L Vuông

Giá bán: 1,820,001 đ Giá niêm yết: 2,340,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 1.000L CNM

Giá bán: 2,130,000 đ Giá niêm yết: 2,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn nhựa HDPE Plasman 2000L

Giá bán: 5,050,011 đ Giá niêm yết: 6,090,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa HDPE Plasman 1.500L

Giá bán: 4,000,018 đ Giá niêm yết: 4,760,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa HDPE Plasman 1.000L

Giá bán: 2,800,028 đ Giá niêm yết: 3,310,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa HDPE Plasman 500L

Giá bán: 1,700,000 đ Giá niêm yết: 1,950,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 500L CNM

Giá bán: 1,450,000 đ Giá niêm yết: 1,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Chậu Nhựa 1.300Lít

Giá bán: 2,287,500 đ Giá niêm yết: 3,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Chậu Nhựa 1.000Lít

Giá bán: 1,687,500 đ Giá niêm yết: 2,250,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Chậu Nhựa 750Lít

Giá bán: 1,140,000 đ Giá niêm yết: 1,520,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Chậu Nhựa 500Lít

Giá bán: 854,700 đ Giá niêm yết: 1,110,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bơ Chậu Nhựa 300Lít

Giá bán: 603,000 đ Giá niêm yết: 670,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn Nhựa 300L CNM

Giá bán: 1,050,000 đ Giá niêm yết: 1,120,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bồn tự hoại, bể phốt

Bồn Tự Hoại 500L Đại Thành

Giá bán: 2,250,014 đ Giá niêm yết: 2,510,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Tự Hoại 1.000L Đại Thành

Giá bán: 3,650,001 đ Giá niêm yết: 4,160,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt Tự Hoại 1.500L Đại Thành

Giá bán: 5,000,051 đ Giá niêm yết: 5,770,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Giá bán: 7,250,003 đ Giá niêm yết: 8,290,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước RO Arte 9lõi Đại Thành

Giá bán: 5,300,006 đ Giá niêm yết: 7,850,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước Nanometer Silver 9 lõi

Giá bán: 5,100,011 đ Giá niêm yết: 6,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước RO Arte 8lõi Đại Thành

Giá bán: 4,924,500 đ Giá niêm yết: 7,350,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước Nanometer Silver 8 lõi

Giá bán: 4,576,500 đ Giá niêm yết: 5,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước RO Arte 7lõi Đại Thành

Giá bán: 4,857,500 đ Giá niêm yết: 7,250,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước Nanometer Silver 7 lõi

Giá bán: 4,333,500 đ Giá niêm yết: 5,350,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Máy lọc nước R.O Nanometer Silver 6 lõi

Giá bán: 4,725,000 đ Giá niêm yết: 5,250,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

máy nước nóng gián tiếp - trực tiếp

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 30L

Giá bán: 2,775,000 đ Giá niêm yết: 3,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 30L

Giá bán: 2,962,500 đ Giá niêm yết: 3,950,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SQ

Giá bán: 1,932,000 đ Giá niêm yết: 2,800,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Amore RA 15SL

Giá bán: 2,196,000 đ Giá niêm yết: 3,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 20L

Giá bán: 2,482,000 đ Giá niêm yết: 3,400,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 20L

Giá bán: 2,737,500 đ Giá niêm yết: 3,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SQ

Giá bán: 2,142,000 đ Giá niêm yết: 3,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Amore RA 20SL

Giá bán: 2,299,500 đ Giá niêm yết: 3,150,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 15L

Giá bán: 2,409,000 đ Giá niêm yết: 3,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 15L

Giá bán: 2,662,500 đ Giá niêm yết: 3,550,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SQ

Giá bán: 2,104,500 đ Giá niêm yết: 3,050,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Bình nước nóng Rossi Amore RA 30SL

Giá bán: 2,409,000 đ Giá niêm yết: 3,300,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Cao Cấp DT86a

Giá bán: 2,625,000 đ Giá niêm yết: 3,750,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Cao Cấp DT85

Giá bán: 2,555,000 đ Giá niêm yết: 3,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Cao Cấp DT82

Giá bán: 1,890,000 đ Giá niêm yết: 2,700,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Cao Cấp DT83

Giá bán: 1,855,000 đ Giá niêm yết: 2,650,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa Cao Cấp DT81

Giá bán: 1,995 đ Giá niêm yết: 2,850 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa DA30

Giá bán: 442,500 đ Giá niêm yết: 590,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa ĐA12

Giá bán: 900,000 đ Giá niêm yết: 1,200,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa ĐA1

Giá bán: 1,132,500 đ Giá niêm yết: 1,510,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa ĐA3

Giá bán: 1,065,000 đ Giá niêm yết: 1,420,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Chậu Rửa ĐA13

Giá bán: 982,500 đ Giá niêm yết: 1,310,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

VÒI LAVABO ĐT809V1

Giá bán: 1,547,000 đ Giá niêm yết: 1,820,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi chậu Cao Cấp 502C

Giá bán: 493,000 đ Giá niêm yết: 580,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi chậu Cao Cấp 809C1

Giá bán: 1,572,500 đ Giá niêm yết: 1,850,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Vòi chậu Cao Cấp R805C1

Giá bán: 1,232,500 đ Giá niêm yết: 1,450,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Tắm Cao Cấp R701S1

Giá bán: 1,011,500 đ Giá niêm yết: 1,190,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Tắm Cao Cấp R807S

Giá bán: 1,266,500 đ Giá niêm yết: 1,490,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Tắm Cao Cấp R809S

Giá bán: 1,521,500 đ Giá niêm yết: 1,790,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Sen Tắm Cao Cấp R808S

Giá bán: 1,436,500 đ Giá niêm yết: 1,690,000 đ

Đặt hàng Chi tiết

Phụ Kiện Chân Bổn inox & Máy NLMT

bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành
bồn nước | năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành