Hôm nay 18/07/2024

TÂN Á ĐẠI THÀNH - WEBSITE BÁN CHÍNH THỨC

Thương hiệu quốc gia

Danh mục sản phẩm

Giá đã bao gồm

Giá đã bao gồm

Thuế GTGT (VAT)

Giao miễn phí

Giao miễn phí

Trên toàn quốc

Hỗ trợ kéo lầu

Hỗ trợ kéo lầu

Bồn inox tại TpHCM

Lắp đặt miễn phí

Lắp đặt miễn phí

Thái dương năng
KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT: MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
STT Tên Tải về
1 KÍCH THƯỚC & THÔNG SỐ LẮP ĐẶT: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 130L 58-12 CLASSIC & CORE Liên hệ admin
2 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160L 58-15 CLASSIC & CORE Liên hệ admin
3 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L 58-18 CLASSIC & CORE Liên hệ admin
4 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 215L 58-21 CLASSIC & CORE Liên hệ admin
5 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 250L 58-24 CLASSIC & CORE Liên hệ admin
6 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L 58-28 CLASSIC & CORE Liên hệ admin
7 KÍCH THƯỚC & THÔNG SỐ LẮP ĐẶT: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 150L 70-10 CLASSIC Liên hệ admin
8 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L 70-12 CLASSIC Liên hệ admin
9 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 210L 70-14 CLASSIC Liên hệ admin
10 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 225L 70-15 CLASSIC Liên hệ admin
11 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 240L 70-16 CLASSIC Liên hệ admin
12 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 270L 70-18 CLASSIC Liên hệ admin
13 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L 70-20 CLASSIC Liên hệ admin
14 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 315L 70-21 CLASSIC Liên hệ admin
15 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 360L 70-24 CLASSIC Liên hệ admin
16 KÍCH THƯỚC & THÔNG SỐ LẮP ĐẶT: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 130L 58-12 VIGO Liên hệ admin
17 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160L 58-15 VIGO Liên hệ admin
18 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L 58-18 VIGO Liên hệ admin
19 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 215L 58-21 VIGO Liên hệ admin
20 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 250L 58-24 VIGO Liên hệ admin
21 Kích thước & thông số lắp đặt: Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300L 58-28 VIGO Liên hệ admin

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.299.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 6.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 6.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-18%) còn: 9.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 250L 58-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 250L 58-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.499.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 10.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 58-28 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 58-28 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.799.000đ Chiết khấu Kmãi (-16%) còn: 11.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.199.000đ Chiết khấu Kmãi (-22%) còn: 7.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 10.499.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 8.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.909.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 9.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.800.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 10.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 240L 70-16 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 240L 70-16 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.500.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 11.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 270L 70-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 270L 70-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 14.600.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 12.150.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 70-20 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 70-20 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.000.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 13.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 315L 70-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 315L 70-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.300.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 13.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 360L 70-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 360L 70-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.200.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 15.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 130L 58-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 130L 58-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.990.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 7.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 160L 58-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 160L 58-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 8.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 180L 58-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 180L 58-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.099.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 9.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 215L 58-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 215L 58-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 11.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 250L 58-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 250L 58-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 12.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 300L 58-28 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 300L 58-28 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 14.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 150L 70-10 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 150L 70-10 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.659.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 8.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 180L 70-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 180L 70-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.709.000đ Chiết khấu Kmãi (-26%) còn: 10.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 210L 70-14 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 210L 70-14 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.269.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 11.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 225L 70-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 225L 70-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.490.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 12.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 240L 70-16 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 240L 70-16 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 17.210.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 13.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 270L 70-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 270L 70-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.860.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 14.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 300L 70-20 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 300L 70-20 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 20.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-24%) còn: 15.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 315L 70-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 315L 70-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 22.399.000đ Chiết khấu Kmãi (-22%) còn: 17.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 360L 70-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời vigo 360L 70-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 24.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-22%) còn: 19.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 150L ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 150L ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.950.000đ Chiết khấu Kmãi (-19%) còn: 13.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 220L ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 220L ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 22.150.000đ Chiết khấu Kmãi (-18%) còn: 18.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 300L ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 300L ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 26.450.000đ Chiết khấu Kmãi (-17%) còn: 21.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 130L 58-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 130L 58-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-21%) còn: 7.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 160L 58-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 160L 58-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-20%) còn: 9.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 180L 58-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 180L 58-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.099.000đ Chiết khấu Kmãi (-19%) còn: 10.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 215L 58-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết Tạm hết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 215L 58-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-18%) còn: 12.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 250L 58-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết Tạm hết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 250L 58-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-18%) còn: 13.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 300L 58-28 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết Tạm hết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 300L 58-28 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-16%) còn: 16.000.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy classic 130lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy classic 130lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.299.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 2.900.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy classic 160lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy classic 160lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 3.150.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 3.500.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy classic 215lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy classic 215lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 4.100.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy classic 250lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy classic 250lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.499.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 4.400.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.799.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 4.850.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy classic 150lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy classic 150lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.199.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 10.499.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 3.700.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy classic 210lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy classic 210lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 10.499.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 3.700.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy classic 225lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy classic 225lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.800.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 4.500.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy classic 240lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy classic 240lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.500.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 4.750.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy classic 270lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy classic 270lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 14.600.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 5.150.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.400.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 4.700.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy classic 315lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy classic 315lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.300.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 5.750.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy classic 360lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy classic 360lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.200.000đ Chiết khấu Kmãi (-65%) còn: 6.400.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy vigo 130lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy vigo 130lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 4.000.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy vigo 160lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy vigo 160lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 4.650.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.099.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 5.250.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy vigo 215lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy vigo 215lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.599.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 6.250.000đ

Mua ngay So sánh

-61%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy vigo 250lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy vigo 250lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-61%) còn: 6.650.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy vigo 150lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy vigo 150lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.659.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 4.700.000đ

Mua ngay So sánh

-61%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.709.000đ Chiết khấu Kmãi (-61%) còn: 5.350.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy vigo 210lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy vigo 210lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.269.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 6.150.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy vigo 225lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy vigo 225lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.490.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 6.600.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy vigo 240lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy vigo 240lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 17.210.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 6.900.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy vigo 270lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy vigo 270lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.860.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 7.550.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 20.999.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 8.400.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy vigo 315lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy vigo 315lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 22.399.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 9.000.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy vigo 360lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy vigo 360lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 20.100.000đ Chiết khấu Kmãi (-60%) còn: 8.050.000đ

Mua ngay So sánh

Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
  • 0915 1111 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm
Copyrights © 2019 TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39. All rights reserved.

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

Zalo

kích thước | thông số | lắp đặt | máy nước nóng năng lượng mặt trời | TÂN Á ĐẠI THÀNH

kích thước | thông số | lắp đặt | máy nước nóng năng lượng mặt trời | TÂN Á ĐẠI THÀNH

kích thước | thông số | lắp đặt | máy nước nóng năng lượng mặt trời | TÂN Á ĐẠI THÀNH

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng