hotline tư vấn

Tân Á Đại Thành tự hào là nhà sản xuất tổng thể về nguồn nước lớn nhất tại Việt Nam

Bảng giábồn nước inox bồn nước nhựa máy nước nóng năng lượng mặt trời bể phốt tự hoại chậu bồn rửa chén bát inox bình nước nóng gian tiếp dùng điện bồn nước inox công nghiệp

Tại website chính hãng Tân Á Đại Thành với giá thành hợp lý chất lượng & dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với nhiều ưu đãi

✓Bảng giá sản phẩm Tân Á Đại Thành năm 2020 tốt nhất tại kênh cung ứng chính hãng

STT Hình ảnh Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm Giá gốc
(giá niêm yết)
Giá bán
(giá bán)
Số lượng
✨Máy năng lượng mặt trời
1 Máy nước nóng Classic Φ58 SUS304✨ Máy năng lượng 130lit ϕ58 classic®️ 7,900,000 đ 5,500,004 đ
Máy năng lượng 160lit ϕ58 classic®️ 8,450,000 đ 5,800,080 đ
Máy năng lượng 180lit ϕ58 classic®️ 9,400,000 đ 6,800,054 đ
Máy năng lượng 215lit ϕ58 classic®️ 11,200,000 đ 8,000,048 đ
Máy năng lượng 250lit ϕ58 classic®️ 12,000,000 đ 8,700,000 đ
Máy năng lượng 300lit ϕ58 classic®️ 13,400,000 đ 9,800,090 đ
Máy nước nóng Classic Φ70 SUS304✨ Máy năng lượng 150lit ϕ70 classic®️ 8,440,000 đ 5,800,002 đ
Máy năng lượng 180lit ϕ70 classic®️ 9,790,000 đ 6,950,900 đ
Máy năng lượng 210lit ϕ70 classic®️ 11,140,000 đ 7,900,042 đ
Máy năng lượng 225lit ϕ70 classic®️ 11,810,000 đ 8,500,011 đ
Máy năng lượng 240lit ϕ70 classic®️ 12,490,000 đ 9,000,044 đ
Máy năng lượng 270lit ϕ70 classic®️ 13,840,000 đ 10,000,092 đ
Máy năng lượng 300lit ϕ70 classic®️ 15,180,000 đ 11,100,071 đ
Máy năng lượng 315lit ϕ70 classic®️ 15,860,000 đ 11,700,001 đ
Máy năng lượng 360lit ϕ70 classic®️ 17,880,000 đ 13,200,089 đ
Máy nước nóng Vigo Φ58 SUS316✨ Máy năng lượng 130lit ϕ58 vigo®️ 9,200,000 đ 6,400,072 đ
Máy năng lượng 160lit ϕ58 vigo®️ 10,350,000 đ 7,300,062 đ
Máy năng lượng 180lit ϕ58 vigo®️ 12,100,000 đ 8,700,021 đ
Máy năng lượng 215lit ϕ58 vigo®️ 14,350,000 đ 10,400,005 đ
Máy năng lượng 250lit ϕ58 vigo®️ 15,600,000 đ 11,400,012 đ
Máy năng lượng 300lit ϕ58 vigo®️ 17,600,000 đ 12,900,008 đ
Máy nước nóng Vigo Φ70 SUS316✨ Máy năng lượng 150lit ϕ70 vigo®️ 10,540,000 đ 7,400,029 đ
Máy năng lượng 180lit ϕ70 vigo®️ 12,390,000 đ 8,900,109 đ
Máy năng lượng 210lit ϕ70 vigo®️ 14,190,000 đ 10,200,056 đ
Máy năng lượng 225lit ϕ70 vigo®️ 15,010,000 đ 11,000,079 đ
Máy năng lượng 240lit ϕ70 vigo®️ 15,890,000 đ 11,700,125 đ
Máy năng lượng 270lit ϕ70 vigo®️ 17,640,000 đ 13,000,151 đ
Máy năng lượng 300lit ϕ70 vigo®️ 19,480,000 đ 14,000,081 đ
Máy năng lượng 315lit ϕ70 vigo®️ 20,310,000 đ 15,100,079 đ
Máy năng lượng 360lit ϕ70 vigo®️ 22,980,000 đ 17,200,070 đ
Máy nước nóng tấm phẳng SUS304✨ Máy năng lượng 300lit tấm phẳng®️ 26,450,000 đ 21,000,004 đ
Máy năng lượng 220lit tấm phẳng®️ 22,150,000 đ 17,500,006 đ
Máy năng lượng 150lit tấm phẳng®️ 16,950,000 đ 13,300,004 đ
✨Bồn nước inox
2 Bồn inox đứng SUS304✨ Bồn inox 1000lit đứng 304®️ 3,550,000 đ 2,800,027 đ
Bồn inox 1500lit đứng 304®️ 5,475,000 đ 4,350,002 đ
Bồn inox 2000lit đứng 304®️ 7,100,000 đ 5,600,054 đ
Bồn inox 3000lit đứng 304®️ 10,780,000 đ 8,400,099 đ
Bồn inox 4000lit đứng 304®️ 13,600,000 đ 10,400,002 đ
Bồn inox 5000lit đứng 304®️ 17,150,000 đ 13,400,153 đ
Bồn inox 6000lit đứng 304®️ 20,500,000 đ 16,000,004 đ
Bồn inox 2500lit đứng 304®️ 8,775,000 đ 7,020,000 đ
Bồn inox 4500lit đứng 304®️ 15,275,000 đ 12,100,000 đ
Bồn inox 700lit đứng 304®️ 2,690,000 đ 2,150,009 đ
Bồn inox 500lit đứng 304®️ 2,250,000 đ 1,900,013 đ
Bồn inox 310lit đứng 304®️ 1,850,000 đ 1,600,000 đ
Bồn inox nằm SUS304✨ Bồn inox 1000lit nằm 304®️ 3,770,000 đ 3,050,002 đ
Bồn inox 1500lit nằm 304®️ 5,775,000 đ 4,650,001 đ
Bồn inox 2000lit nằm 304®️ 7,500,000 đ 6,050,003 đ
Bồn inox 3000lit nằm 304®️ 11,340,000 đ 9,000,002 đ
Bồn inox 4000lit nằm 304®️ 14,300,000 đ 11,300,003 đ
Bồn inox 5000lit nằm 304®️ 18,050,000 đ 14,200,007 đ
Bồn inox 6000lit nằm 304®️ 21,500,000 đ 16,900,011 đ
Bồn inox 2500lit nằm 304®️ 9,275,000 đ 7,450,005 đ
Bồn inox 4500lit nằm 304®️ 16,075,000 đ 12,700,054 đ
Bồn inox 700lit nằm 304®️ 2,840,000 đ 2,300,000 đ
Bồn inox 500lit nằm 304®️ 2,400,000 đ 2,050,001 đ
Bồn inox 310lit nằm 304®️ 1,980,000 đ 1,800,000 đ
Bồn inox đứng SUS316✨ Bồn inox 1000lit đứng 316®️ 4,650,000 đ 3,950,036 đ
Bồn inox 1500lit đứng 316®️ 7,125,000 đ 6,100,425 đ
Bồn inox 2000lit đứng 316®️ 9,300,000 đ 7,900,071 đ
Bồn inox 700lit đứng 316®️ 3,460,000 đ 3,050,000 đ
Bồn inox 500lit đứng 316®️ 2,800,000 đ 2,550,000 đ
Bồn inox nằm SUS316✨ Bồn inox 1000lit nằm 316®️ 4,870,000 đ 4,200,000 đ
Bồn inox 1500lit nằm 316®️ 7,425,000 đ 6,400,001 đ
Bồn inox 2000lit nằm 316®️ 9,700,000 đ 8,350,003 đ
Bồn inox 700lit nằm 316®️ 3,610,000 đ 3,200,012 đ
Bồn inox 500lit nằm 316®️ 2,950,000 đ 2,700,002 đ
✨Bồn nước nhựa
3 Bồn nhựa hdpe Plasman✨ Bồn nhựa 1000lit nằm HDPE®️ 3,690,000 đ 3,050,006 đ
Bồn nhựa 1000lit đứng HDPE®️ 3,310,000 đ 2,600,005 đ
Bồn nhựa 1500lit đứng HDPE®️ 4,760,000 đ 3,800,003 đ
Bồn nhựa 2000lit đứng HDPE®️ 6,090,000 đ 4,850,003 đ
Bồn nhựa 500lit nằm HDPE®️ 2,240,000 đ 2,000,006 đ
Bồn nhựa 500lit đứng HDPE®️ 1,950,000 đ 1,700,010 đ
Bồn nhưa đứng Thế hệ mới✨ Bồn nhựa 1000lit đứng THM®️ 2,700,000 đ 2,100,001 đ
Bồn nhựa 1500lit đứng THM®️ 4,100,000 đ 3,100,002 đ
Bồn nhựa 2000lit đứng THM®️ 5,300,000 đ 4,000,016 đ
Bồn nhựa 3000lit đứng THM®️ 8,050,000 đ 5,500,002 đ
Bồn nhựa 4000lit đứng THM®️ 10,500,000 đ 7,099,995 đ
Bồn nhựa 5000lit đứng THM®️ 14,100,000 đ 9,699,996 đ
Bồn nhựa 10000lit đứng THM®️ 29,550,000 đ 21,000,003 đ
Bồn nhựa 700lit đứng THM®️ 2,200,000 đ 1,800,000 đ
Bồn nhựa 500lit đứng THM®️ 1,650,000 đ 1,400,000 đ
Bồn nhựa 300lit đứng THM®️ 1,120,000 đ 1,000,000 đ
Bồn nhưa ngang Thế hệ mới✨ Bồn nhựa 1000lit nằm THM®️ 3,300,000 đ 2,650,230 đ
Bồn nhựa 1500lit nằm THM®️ 5,200,000 đ 4,200,040 đ
Bồn nhựa 2000lit nằm THM®️ 6,700,000 đ 5,300,002 đ
Bồn nhựa 700lit nằm THM®️ 2,400,000 đ 2,000,016 đ
Bồn nhựa 500lit nằm THM®️ 1,850,000 đ 1,600,000 đ
Bồn nhựa 300lit nằm THM®️ 1,320,000 đ 1,200,000 đ
Bồn nhưa vuông Thế hệ mới✨ Bồn nhựa 1000lit vuông THM®️ 3,300,000 đ 2,600,001 đ
Bồn nhựa 500lit vuông THM®️ 2,340,000 đ 1,800,001 đ
Bồn nhưa đứng Đa chức năng✨ Bồn nhựa 5000lit đứng DCN®️ 14,100,000 đ 10,900,005 đ
Bồn nhựa 4000lit đứng DCN®️ 10,500,000 đ 7,900,001 đ
Bồn nhựa 3000lit đứng DCN®️ 8,050,000 đ 6,000,003 đ
Bồn nhựa 2000lit đứng DCN®️ 4,320,000 đ 3,000,024 đ
Bồn nhựa 1500lit đứng DCN®️ 3,320,000 đ 2,300,000 đ
Bồn nhựa 1000lit đứng DCN®️ 2,330,000 đ 1,700,001 đ
Bồn nhựa 700lit đứng DCN®️ 1,650,000 đ 1,200,000 đ
Bồn nhựa 500lit đứng DCN®️ 1,290,000 đ 1,050,008 đ
Bồn nhựa 300lit đứng DCN®️ 1,050,000 đ 950,000 đ
Bồn nhưa ngang Đa chức năng✨ Bồn nhựa 1000lit nằm DCN®️ 2,790,000 đ 2,150,002 đ
Bồn nhựa 700lit nằm DCN®️ 2,060,000 đ 1,700,001 đ
Bồn nhựa 500lit nằm DCN®️ 1,510,000 đ 1,300,000 đ
Bồn nhựa 300lit nằm DCN®️ 1,170,000 đ 1,100,000 đ
Bơ chậu nhựa✨ Bơ chậu nhựa Đại Thành 1300L 3,050,000 đ 2,299,999 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 1000L 2,250,000 đ 1,700,001 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 750L 1,520,000 đ 1,150,000 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 500L 1,110,000 đ 900,000 đ
Bơ chậu nhựa Đại Thành 300L 670,000 đ 650,000 đ
✨Bồn nước công nghiệp INOX 304
4 Bồn inox đứng công nghiệp✨ Bồn inox 7.000lit đứng 304®️ 26,600,000 đ 20,500,008 đ
Bồn inox 8.000lit đứng 304®️ 30,360,000 đ 23,500,006 đ
Bồn inox 10.000lit đứng 304®️ 48,000,000 đ 28,500,000 đ
Bồn inox 12.000lit đứng 304®️ 58,000,000 đ 34,500,024 đ
Bồn inox 15.000lit đứng 304®️ 79,000,000 đ 47,500,014 đ
Bồn inox 20.000lit đứng 304®️ 96,000,000 đ 57,499,968 đ
Bồn inox ngang công nghiệp✨ Bồn inox 7.000lit ngang 304®️ 28,100,000 đ 21,500,013 đ
Bồn inox 8.000lit ngang 304®️ 31,900,000 đ 24,499,998 đ
Bồn inox 10.000lit ngang 304®️ 52,000,000 đ 31,499,988 đ
Bồn inox 12.000lit ngang 304®️ 62,000,000 đ 37,500,018 đ
Bồn inox 15.000lit ngang 304®️ 83,000,000 đ 49,500,038 đ
Bồn inox 20.000lit ngang 304®️ 116,000,000 đ 69,500,008 đ
Bồn inox 25.000lit ngang 304®️ 145,000,000 đ 87,499,960 đ
Bồn inox 30.000lit ngang 304®️ 174,000,000 đ 104,500,050 đ
✨Bể phốt bồn tự hoại
5 Bể phốt tự hoại✨ Bể phốt tự hoại 500lit®️ 2,510,000 đ 2,200,000 đ
Bể phốt tự hoại 1000lit®️ 4,160,000 đ 3,500,016 đ
Bể phốt tự hoại 1500lit®️ 5,770,000 đ 4,900,461 đ
Bể phốt tự hoại 2000lit®️ 8,290,000 đ 7,100,004 đ
✨Bồn Chậu Rửa Chén Bát inox
6 Chậu rửa chén bát DA SUS304✨ Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp 1,510,000 đ 1,132,500 đ
Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp 1,420,000 đ 1,065,000 đ
Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp 1,450,000 đ 1,087,500 đ
Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp 1,200,000 đ 900,000 đ
Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp 1,310,000 đ 982,500 đ
Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp 920,000 đ 690,000 đ
Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp 590,000 đ 442,500 đ
Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp 580,000 đ 435,000 đ
Chậu rửa chén bát DT SUS304✨ Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp 3,650,000 đ 2,555,000 đ
Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp 2,950,000 đ 2,065,000 đ
Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp 2,700,000 đ 1,890,000 đ
Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp 2,700,000 đ 1,890,000 đ
Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp 2,650,000 đ 1,855,000 đ
Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp 2,550,000 đ 1,785,000 đ
Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp 2,850,000 đ 1,995,000 đ
✨Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh
7 Vòi Bếp Nóng Lạnh✨ Vòi chậu Cao Cấp 801C1 1,350,000 đ 1,147,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp 502C 580,000 đ 493,000 đ
Vòi chậu Cao Cấp 501C 680,000 đ 578,000 đ
Vòi chậu Cao Cấp 809C1 1,850,000 đ 1,572,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp 901C1 1,750,000 đ 1,487,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp R808C 1,350,000 đ 1,147,500 đ
Vòi chậu Cao Cấp R805C1 1,450,000 đ 1,232,500 đ
Sen Tắm Nóng Lạnh✨ Sen Tắm Cao Cấp R701S1 1,190,000 đ 1,011,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R807S 1,490,000 đ 1,266,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R809S 1,790,000 đ 1,521,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R808S 1,690,000 đ 1,436,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R801S 1,490,000 đ 1,266,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R902S 1,790,000 đ 1,521,500 đ
Sen Tắm Cao Cấp R803S 1,690,000 đ 1,436,500 đ
Vòi Lavabo Nóng Lạnh✨ VÒI LAVABO ĐT802V1 1,300,000 đ 1,105,000 đ
VÒI LAVABO ĐT801V1 1,150,000 đ 977,500 đ
VÒI LAVABO ĐT701V1 1,120,000 đ 952,000 đ
VÒI LAVABO ĐT809V1 1,820,000 đ 1,547,000 đ
VÒI LAVABO ĐT807V1 1,250,000 đ 1,000,000 đ
VÒI LAVABO ĐT806V1 1,420,000 đ 1,207,000 đ
VÒI LAVABO ĐT803V1 1,620,000 đ 1,377,000 đ
✨Chân bồn nước inox
8 Chân bồn inox nâng cao Tân Á Đại Thành✨ Bảng Giá Phụ Kiện Chân Bồn Nước Inox 160,000 đ 150,000 đ
Bồn nước phụ đại thành✨ bồn phụ inox 304 đại thành 1,400,000 đ 1,200,000 đ
✨Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️
Đã chọn 0 sản phẩm

Đặt hàng

Zalo