hotline tư vấn

Tân Á Đại Thành tự hào là nhà sản xuất tổng thể về nguồn nước lớn nhất tại Việt Nam

Bảng báo giá>> bồn nước inox bồn nước nhựa máy nước nóng năng lượng mặt trời bể phốt tự hoại chậu bồn rửa chén bát inox bình nước nóng gian tiếp dùng điện bồn nước inox công nghiệp

Tại website chính hãng Tân Á Đại Thành với giá thành hợp lý chất lượng & dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với nhiều ưu đãi

Tân á Đại Thành. luôn cam kết đem lại nhiều giá trị gia tăng về lợi ích, đáp ứng tối đa sự hài lòng của Quý Khách hàng với phương châm chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, dịch vụ được tiêu chuẩn hoá và đồng bộ cao, giá thành hợp lý và nhiều ưu đãi trước và sau bán hàng hoàn hảo tốt nhất trên thị trường./.

✓Bảng báo giá sản phẩm Tân Á Đại Thành năm 2020 tốt nhất tại kênh cung ứng chính hãng

STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Máy Năng Lượng Mặt Trời
1 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 130lit ϕ58 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 130lit ϕ58 classic 7.900.000 đ 5,500,000 đ
2 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 160lit ϕ58 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 160lit ϕ58 classic 8.450.000 đ 5,800,000 đ
3 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ58 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ58 classic 9.400.000 đ 6,800,000 đ
4 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 215lit ϕ58 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 215lit ϕ58 classic 11.200.000 đ 8,000,000 đ
5 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 250lit ϕ58 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 250lit ϕ58 classic 12.000.000 đ 8,700,000 đ
6 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ58 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ58 Vigo 17.600.000 đ 12,900,000 đ
7 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ58 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ58 classic 13.400.000 đ 9,800,000 đ
8 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 150lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 150lit ϕ70 classic 8.440.000 đ 5,800,000 đ
9 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ70 classic 9.790.000 đ 6,950,000 đ
10 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 210lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 210lit ϕ70 classic 11.140.000 đ 7,900,000 đ
11 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 225lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 225lit ϕ70 classic 11.810.000 đ 8,500,000 đ
12 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 240lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 240lit ϕ70 classic 12.490.000 đ 9,000,000 đ
13 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 270lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 270lit ϕ70 classic 13.840.000 đ 10,000,000 đ
14 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ70 classic 15.180.000 đ 11,100,000 đ
15 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 315lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 315lit ϕ70 classic 15.860.000 đ 11,700,000 đ
16 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 360lit ϕ70 classic Máy Nước Nóng Mặt Trời 360lit ϕ70 classic 17.880.000 đ 13,200,000 đ
17 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 130lit ϕ58 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 130lit ϕ58 Vigo 9.200.000 đ 6,400,000 đ
18 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 160lit ϕ58 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 160lit ϕ58 Vigo 10.350.000 đ 7,300,000 đ
19 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ58 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ58 Vigo 12.100.000 đ 8,700,000 đ
20 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 215lit ϕ58 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 215lit ϕ58 Vigo 14.350.000 đ 10,400,000 đ
21 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 250lit ϕ58 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 250lit ϕ58 Vigo 15.600.000 đ 11,400,000 đ
22 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 150lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 150lit ϕ70 Vigo 10.540.000 đ 7,400,000 đ
23 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 180lit ϕ70 Vigo 12.390.000 đ 8,900,000 đ
24 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 210lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 210lit ϕ70 Vigo 14.190.000 đ 10,200,000 đ
25 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 225lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 225lit ϕ70 Vigo 15.010.000 đ 11,000,000 đ
26 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 240lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 240lit ϕ70 Vigo 15.890.000 đ 11,700,000 đ
27 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 270lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 270lit ϕ70 Vigo 17.640.000 đ 13,000,000 đ
28 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 315lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 315lit ϕ70 Vigo 20.310.000 đ 15,100,000 đ
29 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit ϕ70 Vigo 19.480.000 đ 14,000,000 đ
30 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 360lit ϕ70 Vigo Máy Nước Nóng Mặt Trời 360lit ϕ70 Vigo 22.980.000 đ 17,200,000 đ
31 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit Tấm Phẳng Máy Nước Nóng Mặt Trời 300lit Tấm Phẳng 26.450.000 đ 21,000,000 đ
32 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 150lit Tấm Phẳng Máy Nước Nóng Mặt Trời 150lit Tấm Phẳng 16.950.000 đ 13,300,000 đ
33 Máy Năng Lượng Mặt Trời Máy Nước Nóng Mặt Trời 220lit Tấm Phẳng Máy Nước Nóng Mặt Trời 220lit Tấm Phẳng 22.150.000 đ 17,500,000 đ
Bồn Nước Inox
1 Bồn Nước Inox Bồn Nước 6000lit đứng INOX 304 Bồn Nước 6000lit đứng INOX 304 20.500.000 đ 16,000,000 đ
2 Bồn Nước Inox Bồn Nước 6000lit ngang INOX 304 Bồn Nước 6000lit ngang INOX 304 21.500.000 đ 16,900,000 đ
3 Bồn Nước Inox Bồn Nước 5000lit đứng INOX 304 Bồn Nước 5000lit đứng INOX 304 17.150.000 đ 13,400,000 đ
4 Bồn Nước Inox Bồn Nước 5000lit ngang INOX 304 Bồn Nước 5000lit ngang INOX 304 18.050.000 đ 14,200,000 đ
5 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4500lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 4500lit Ngang INOX 304 16.075.000 đ 12,700,000 đ
6 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4500lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 4500lit Đứng INOX 304 15.275.000 đ 12,100,000 đ
7 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 4000lit Ngang INOX 304 14.300.000 đ 11,300,000 đ
8 Bồn Nước Inox Bồn Nước 4000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 4000lit Đứng INOX 304 13.600.000 đ 10,400,000 đ
9 Bồn Nước Inox Bồn Nước 3000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 3000lit Ngang INOX 304 11.340.000 đ 9,000,000 đ
10 Bồn Nước Inox Bồn Nước 3000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 3000lit Đứng INOX 304 10.780.000 đ 8,400,000 đ
11 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2500lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 2500lit Ngang INOX 304 9.275.000 đ 7,450,000 đ
12 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2500lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 2500lit Đứng INOX 304 8.775.000 đ 7,020,000 đ
13 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 2000lit Ngang INOX 304 7.500.000 đ 6,050,000 đ
14 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 2000lit Đứng INOX 304 7.100.000 đ 5,600,000 đ
15 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 1500lit Ngang INOX 304 5.775.000 đ 4,650,000 đ
16 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 1500lit Đứng INOX 304 5.475.000 đ 4,350,000 đ
17 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 1000lit Ngang INOX 304 3.770.000 đ 3,050,000 đ
18 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 1000lit Đứng INOX 304 3.550.000 đ 2,800,000 đ
19 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 700lit Ngang INOX 304 2.840.000 đ 2,300,000 đ
20 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 700lit Đứng INOX 304 2.690.000 đ 2,150,000 đ
21 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 500lit Ngang INOX 304 2.400.000 đ 2,050,000 đ
22 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 500lit Đứng INOX 304 2.250.000 đ 1,900,000 đ
23 Bồn Nước Inox Bồn Nước 310lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 310lit Ngang INOX 304 1.980.000 đ 1,800,000 đ
24 Bồn Nước Inox Bồn Nước 310lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 310lit Đứng INOX 304 1.850.000 đ 1,600,000 đ
25 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000lit Ngang INOX 316 Bồn Nước 2000lit Ngang INOX 316 9.700.000 đ 8,350,000 đ
26 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500lit Ngang INOX 316 Bồn Nước 1500lit Ngang INOX 316 7.425.000 đ 6,400,000 đ
27 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000lit Ngang INOX 316  Bồn Nước 1000lit Ngang INOX 316 4.870.000 đ 4,200,000 đ
28 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700lit Ngang INOX 316 Bồn Nước 700lit Ngang INOX 316 3.610.000 đ 3,200,000 đ
29 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500lit Ngang INOX 316 Bồn Nước 500lit Ngang INOX 316 2.950.000 đ 2,700,000 đ
30 Bồn Nước Inox Bồn Nước 2000lit Đứng INOX 316 Bồn Nước 2000lit Đứng INOX 316 9.300.000 đ 7,900,000 đ
31 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1500lit Đứng INOX 316 Bồn Nước 1500lit Đứng INOX 316 7.125.000 đ 6,100,000 đ
32 Bồn Nước Inox Bồn Nước 1000lit Đứng INOX 316 Bồn Nước 1000lit Đứng INOX 316 4.650.000 đ 3,950,000 đ
33 Bồn Nước Inox Bồn Nước 700lit Đứng INOX 316 Bồn Nước 700lit Đứng INOX 316 3.460.000 đ 3,050,000 đ
34 Bồn Nước Inox Bồn Nước 500lit Đứng INOX 316 Bồn Nước 500lit Đứng INOX 316 2.800.000 đ 2,550,000 đ
Bồn Nước Nhựa
1 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 10.000lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 10.000lit Đứng Thế Hệ Mới 29.550.000 đ 20,500,000 đ
2 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 5000lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 5000lit Đứng Thế Hệ Mới 14.100.000 đ 9,700,000 đ
3 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 4000lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 4000lit Đứng Thế Hệ Mới 10.500.000 đ 7,100,000 đ
4 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 3000lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 3000lit Đứng Thế Hệ Mới 8.050.000 đ 5,500,000 đ
5 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa hdpe 2000lit Đứng Plasman Bồn Nhựa hdpe 2000lit Đứng Plasman 6.090.000 đ 4,850,000 đ
6 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 2000lit Ngang Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 2000lit Ngang Thế Hệ Mới 6.700.000 đ 5,300,000 đ
7 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 2000lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 2000lit Đứng Thế Hệ Mới 5.300.000 đ 4,000,000 đ
8 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa hdpe 1500lit Đứng Plasman Bồn Nhựa hdpe 1500lit Đứng Plasman 4.760.000 đ 3,800,000 đ
9 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1500lit Ngang Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 1500lit Ngang Thế Hệ Mới 5.200.000 đ 4,200,000 đ
10 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1500lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 1500lit Đứng Thế Hệ Mới 4.100.000 đ 3,100,000 đ
11 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa hdpe 1000lit Đứng Plasman Bồn Nhựa hdpe 1000lit Đứng Plasman 3.310.000 đ 2,600,000 đ
12 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Ngang Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 1000lit Ngang Thế Hệ Mới 3.300.000 đ 2,650,000 đ
13 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 1000lit Đứng Thế Hệ Mới 2.700.000 đ 2,100,000 đ
14 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa hdpe 500lit Đứng Plasman Bồn Nhựa hdpe 500lit Đứng Plasman 1.950.000 đ 1,700,000 đ
15 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit Ngang Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 700lit Ngang Thế Hệ Mới 2.400.000 đ 2,000,000 đ
16 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 700lit Đứng Thế Hệ Mới 2.200.000 đ 1,800,000 đ
17 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa hdpe 1000lit Ngang Plasman Bồn Nhựa hdpe 1000lit Ngang Plasman 3.690.000 đ 3,050,000 đ
18 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Ngang Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 500lit Ngang Thế Hệ Mới 1.850.000 đ 1,600,000 đ
19 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 500lit Đứng Thế Hệ Mới 1.650.000 đ 1,400,000 đ
20 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa hdpe 500lit Ngang Plasman Bồn Nhựa hdpe 500lit Ngang Plasman 2.240.000 đ 2,000,000 đ
21 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit Ngang Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 300lit Ngang Thế Hệ Mới 1.320.000 đ 1,200,000 đ
22 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit Đứng Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 300lit Đứng Thế Hệ Mới 1.120.000 đ 1,000,000 đ
23 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Vuông Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 1000lit Vuông Thế Hệ Mới 3.300.000 đ 2,600,000 đ
24 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Vuông Thế Hệ Mới Bồn Nhựa 500lit Vuông Thế Hệ Mới 2.340.000 đ 1,800,000 đ
25 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 5000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 5000lit Đứng Đa Chức Năng 14.100.000 đ 10,900,000 đ
26 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 4000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 4000lit Đứng Đa Chức Năng 10.500.000 đ 7,900,000 đ
27 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 3000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 3000lit Đứng Đa Chức Năng 8.050.000 đ 6,000,000 đ
28 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 2000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 2000lit Đứng Đa Chức Năng 4.320.000 đ 3,000,000 đ
29 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1500lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 1500lit Đứng Đa Chức Năng 3.320.000 đ 2,300,000 đ
30 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 1000lit Đứng Đa Chức Năng 2.330.000 đ 1,700,000 đ
31 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 700lit Đứng Đa Chức Năng 1.650.000 đ 1,200,000 đ
32 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 500lit Đứng Đa Chức Năng 1.290.000 đ 1,050,000 đ
33 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit Đứng Đa Chức Năng Bồn Nhựa 300lit Đứng Đa Chức Năng 1.050.000 đ 950,000 đ
34 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 1000lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 1000lit Ngang Đa Chức Năng 2.790.000 đ 2,150,000 đ
35 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 700lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 700lit Ngang Đa Chức Năng 2.060.000 đ 1,700,000 đ
36 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 500lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 500lit Ngang Đa Chức Năng 1.510.000 đ 1,300,000 đ
37 Bồn Nước Nhựa Bồn Nhựa 300lit Ngang Đa Chức Năng Bồn Nhựa 300lit Ngang Đa Chức Năng 1.170.000 đ 1,100,000 đ
38 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 1300lit Tròn Thế Hệ Mới 3.050.000 đ 2,500,000 đ
39 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 1000lit Tròn Thế Hệ Mới 2.250.000 đ 1,800,000 đ
40 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 750lit Tròn Thế Hệ Mới 1.520.000 đ 1,300,000 đ
41 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 500lit Tròn Thế Hệ Mới 1.110.000 đ 900,000 đ
42 Bồn Nước Nhựa Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới Bơ Nhựa 300lit Tròn Thế Hệ Mới 670.000 đ 650,000 đ
Bồn Nước Inox Công Nghiệp
1 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 7.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 7.000lit Đứng INOX 304 26.600.000 đ 20,500,000 đ
2 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 7.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 7.000lit Ngang INOX 304 28.100.000 đ 21,500,000 đ
3 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 8.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 8.000lit Đứng INOX 304 30.360.000 đ 23,500,000 đ
4 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 8.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 8.000lit Ngang INOX 304 31.900.000 đ 25,500,000 đ
5 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 10.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 10.000lit Đứng INOX 304 48.000.000 đ 28,500,000 đ
6 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 10.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 10.000lit Ngang INOX 304 52.000.000 đ 31,500,000 đ
7 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 12.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 12.000lit Đứng INOX 304 58.000.000 đ 34,500,000 đ
8 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 12.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 12.000lit Ngang INOX 304 62.000.000 đ 37,500,000 đ
9 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 15.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 15.000lit Đứng INOX 304 79.000.000 đ 47,500,000 đ
10 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 15.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 15.000lit Ngang INOX 304 83.000.000 đ 49,500,000 đ
11 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 20.000lit Đứng INOX 304 Bồn Nước 20.000lit Đứng INOX 304 96.000.000 đ 57,500,000 đ
12 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 20.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 20.000lit Ngang INOX 304 116.000.000 đ 69,500,000 đ
13 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 25.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 25.000lit Ngang INOX 304 145.000.000 đ 87,500,000 đ
14 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Bồn Nước 30.000lit Ngang INOX 304 Bồn Nước 30.000lit Ngang INOX 304 174.000.000 đ 104,500,000 đ
Bồn Tự Hoại
1 Bồn Tự Hoại Bồn Tự Hoại 2000lit Bồn Tự Hoại 2000lit 8.290.000 đ 7,100,000 đ
2 Bồn Tự Hoại Bồn Tự Hoại 1500lit Bồn Tự Hoại 1500lit 5.770.000 đ 4,900,000 đ
3 Bồn Tự Hoại Bồn Tự Hoại 1000lit Bồn Tự Hoại 1000lit 4.160.000 đ 3,500,000 đ
4 Bồn Tự Hoại Bồn Tự Hoại 500lit Bồn Tự Hoại 500lit 2.510.000 đ 2,200,000 đ
Chậu Rửa Chén Inox
1 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT85 inox SUS 304 cao cấp 3.650.000 đ 2,555,000 đ
2 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT84 inox SUS 304 cao cấp 2.950.000 đ 2,065,000 đ
3 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT82 inox SUS 304 cao cấp 2.700.000 đ 1,890,000 đ
4 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT93 inox SUS 304 cao cấp 2.700.000 đ 1,890,000 đ
5 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT83 inox SUS 304 cao cấp 2.650.000 đ 1,855,000 đ
6 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT93a inox SUS 304 cao cấp 2.550.000 đ 1,785,000 đ
7 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA1 inox cao cấp 1.510.000 đ 1,133,000 đ
8 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp Chậu rửa chén bát DT81 inox SUS 304 cao cấp 2.850.000 đ 1,995,000 đ
9 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA3 inox cao cấp 1.420.000 đ 1,065,000 đ
10 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA4 inox cao cấp 1.450.000 đ 1,088,000 đ
11 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA12 inox cao cấp 1.200.000 đ 900,000 đ
12 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA13 inox cao cấp 1.310.000 đ 983,000 đ
13 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA23 inox cao cấp 920.000 đ 690,000 đ
14 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA30 inox cao cấp 590.000 đ 443,000 đ
15 Chậu Rửa Chén Inox Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp Chậu rửa chén bát DA31 inox cao cấp 580.000 đ 435,000 đ
Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh
1 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 801V1 VÒI LAVABO DT 801V1 1.150.000 đ 978,000 đ
2 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 809V VÒI LAVABO DT 809V 1.820.000 đ 1,547,000 đ
3 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 808V1 VÒI LAVABO DT 808V1 1.250.000 đ 1,000,000 đ
4 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 901V VÒI LAVABO DT 901V 1.420.000 đ 1,207,000 đ
5 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh VÒI LAVABO DT 803V1 VÒI LAVABO DT 803V1 1.620.000 đ 1,377,000 đ
6 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 801C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 801C1 1.350.000 đ 1,148,000 đ
7 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 809C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 809C1 1.850.000 đ 1,573,000 đ
8 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh  Vòi chậu Cao Cấp DT 901C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 901C1 1.750.000 đ 1,488,000 đ
9 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 808C1 Vòi chậu Cao Cấp DT 808C1 1.350.000 đ 1,148,000 đ
10 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 701S1 Sen Tắm Cao Cấp DT 701S1 1.190.000 đ 1,012,000 đ
11 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 809S Sen Tắm Cao Cấp DT 809S 1.790.000 đ 1,522,000 đ
12 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 801S Sen Tắm Cao Cấp DT 801S 1.490.000 đ 1,267,000 đ
13 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Sen Tắm Cao Cấp DT 902S Sen Tắm Cao Cấp DT 902S 1.790.000 đ 1,522,000 đ
14 Sen Vòi Tắm Rửa Nóng Lạnh Vòi chậu Cao Cấp DT 801C2 Vòi chậu Cao Cấp DT 801C2 1.150.000 đ 978,000 đ
Truy cập Website cung ứng của chính hãng
Chân bồn nước inox
1 Chân bồn nước inox bồn phụ inox 304 đại thành bồn phụ inox 304 đại thành 1.400.000 đ 1,200,000 đ
2 Chân bồn nước inox Bảng Giá Phụ Kiện Chân Bồn Nước Inox Bảng Giá Phụ Kiện Chân Bồn Nước Inox 160.000 đ 150,000 đ
Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️
1 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá bồn nước inox SUS 304 New 2020®️ Bảng giá bồn nước inox SUS 304 New 2020®️ 0 đ 0 đ
2 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá máy nước nóng mặt trời VIGO SUS 316 New 2020®️ Bảng giá máy nước nóng mặt trời VIGO SUS 316 New 2020®️ 0 đ 0 đ
3 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá máy nước nóng mặt trời CLASSIC SUS 304 New 2020®️ Bảng giá máy nước nóng mặt trời CLASSIC SUS 304 New 2020®️ 0 đ 0 đ
4 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá bồn nhựa thế hệ mới New 2020®️ Bảng giá bồn nhựa thế hệ mới New 2020®️ 0 đ 0 đ
5 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá bể phốt bồn tự hoại bằng nhựa New 2020®️ Bảng giá bể phốt bồn tự hoại bằng nhựa New 2020®️ 0 đ 0 đ
6 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá bồn nước inox công nghiệp New 2020® Bảng giá bồn nước inox công nghiệp New 2020® 0 đ 0 đ
7 Bảng Giá Tân Á Đại Thành New 2020®️ Bảng giá bồn nhựa đa chức năng nằm ngang & đứng Bảng giá bồn nhựa đa chức năng nằm ngang & đứng 0 đ 0 đ
Bảng báo giá Bồn nước✓máy năng lượng. website bán chính hãng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo